Bådudstyr

Styrbord og Bagbord - En Overraskende Betydning

Styrbord og Bagbord - En Overraskende Betydning

Styrbord og bagbord er måske de mest essentielle maritime udtryk for den nye sejler at lære. Men hvad betyder det egentlig - og hvorfor skal det være så besværligt? Hvorfor kalder man det ikke bare højre og venstre?

Herunder får du lidt baggrundsviden til styrbord og bagbord som udtryk.

Hvad betyder styrbord?

Styrbord er et maritimt udtryk som betyder højre side af skibet eller båden. Når du står på båden og kigger fremad i retning med skibet, så er styrbord på din højre side.

Styrbord halse

På en sejlbåd betyder styrbord halse at vinden kommer fra højre side. Begrebet halse bruges kun i sammenhæng med sejlbåde, da det også bruges til at specificere hvor bommen befinder sig. Når det blæser fra højre side, så presses bommen til bagbord (venstre side).

Hvad betyder bagbord?

Bagbord er et maritimt udtryk som betyder venstre side af skibet eller båden. Når du står på båden og kigger fremad i retning med skibet, så er bagbord på din venstre side.

Bagbord halse

På en sejlbåd betyder bagbord halse at vinden kommer fra venstre side. Igen bruges udtrykket bagbord normalt på sejlbåde. Det fortæller ligeledes at bommen befinder sig på højre side (styrbord), da vinden blæser fra bagbord (venstre). Derved skubbes bommen nemlig til styrbord.

Hvorfor hedder det styrbord og bagbord?

Den mest velbegrundede teori fortæller os, at det hedder styrbord fordi vikingernes styreåre sad i højre side af båden. Altså hvad vi kalder styrbord i dag – af samme årsag.

Bord kommer fra det oldnordiske borð, som bl.a. betyder planke. I dette tilfælde omtaler man altså den planke som rælingen bestod af.

Fordi det var styresiden, så blev det til styrbord. Man kan også kalde det ”styreplanken”.

Ordret ”bord” i bagbord har samme betydning. Her mener man dog at ordet ”bag” stammer fra det oldnordiske ord ”bakki”, som betyder at lægge båd til. Det kan derfor have betydet at bagbord var siden man skulle lægge til havn.

Styrbord og bagbord i lanterner

Når man opsætter lanterner skal man som det mindste have en styrbord-, bagbord- og agterlanterne

  • Styrbord lanterner placeres i højre side og er grønne
  • Bagbord lanterner placeres i venstre side og er røde
  • Agter lanterner placeres bagerst og er hvide

Brugen af lanterne betyder at andre sejlende se dig, men også hvilken retning du sejler. Det er et meget praktisk redskab til at undgå kollisioner på havet.

Desuden er der også lovkrav om brugen af lanterne på båden – hvilket er en god ting!

Forvirring – styrbord betyder ikke foran

Der opstår ofte misforståelser om styrbord og bagbord. De fleste vil med god grund formode at styrbord betyder foran på båden, mens bagbord betyder bagerst på båden.

Det er også meget nærtliggende at tro dette, da det giver god mening. Særligt fordi at oprindelsen af begge ord ligger langt fra nutidigt sprog.

Det er imidlertid helt forkert, da styrbord betyder højre side, mens bagbord betyder venstre side.